Ana Sayfa   |   Sözcük Ekle   |   Sık Kullanılanlara Ekle
1-) Kısa bir süre içinde Almanca -Türkçe, Türkçe - Almanca sözlüğü sitemize eklenecektir..  

 
1-) 09:33 - alt under. inferior. lower. nether. infra. subaltern. subordinate. lower. buttom. underneath.
2-) 23:48 - pee i., f., k.dili çiş, idrar; f. işemek.
3-) 15:37 - dispute (i). kavga, tartışma, münakaşa, mücadele; (f). tartışmak, münakaşa etmek; bir şeyin doğrul
4-) 09:42 - mauritius i. Mauritius Adası.
5-) 14:24 - propulsion i. ileri sürme veya sürülme, sevk, tahrik; itici kuvvet; tıb. öne doğru eğilerek yürüme. p
6-) 15:51 - bead (i)., (f). boncuk, tane (tespih); coğ tespih, kolye; hava kabarcığı; arpacık; (f). boncukl
7-) 15:50 - occasion (i.), (f.) fırsat, münasebet, vesile, elverişli durum; sebep, hal, durum; Iüzum, gereklik;
8-) 12:00 - exceed (f.) geçmek, aşmak; üstün olmak, başkalarını geçmek; haddini aşmak, ifrata kaçmak, ileri g
9-) 13:38 - debit (i)., (f). zimmet, borç; (f). zimmet kaydetmek; birinin zimmetine kaydetmek. debit an acco
10-) 22:47 - direction (i). yön, meyil, cihet, istikamet, taraf; idare, nezaret; emir, talimat, tembih; (müz). be
11-) 11:10 - seller i. bayi, satıcı; satılabilecek bir şey. best seller en çok satılan (kitap).
12-) 11:10 - teller i. anlatan kimse: veznedar, kasa memuru; sayıcı, bir mecliste oylan sayan kimse .tellershi
13-) 13:25 - sunrise i. gündoğumu, güneş doğuşu; sabah.
14-) 10:31 - skim f (-med, -ming) s., i. köpüğünü almak; kaymağını almak; sıyırıp geçmek; gözden geçirmek; s
15-) 11:23 - bamya okra. gumbo.
16-) 18:41 - education (i). eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme; ilim, irfan; p
17-) 10:42 - çavdar rye.
18-) 16:49 - cam Acronym for 'Computer Aided Manufacturing '.
19-) 20:40 - boşalma release. unburdening. evacuation. discharging. going dead. ejaculation.
20-) 18:21 - slice i., f. dilim; balıkçılık ve matbaacılıkta kullanılan bir çeşit enli bıçak; golfta topa mey
21-) 08:40 - wage i. ücret, maaş. wages i. ücret; karşılık. wage earner, wageworker i. işçi, ücretli işçi. l
22-) 08:33 - miss i., k.dili genç kız; b.h. Matmazel, Bayan (soyadından evvel gelir).
23-) 08:32 - bayan lady. madam. miss.
24-) 00:33 - cure (f). şifa vermek, iyi etmek, tedavi etmek, çare bulmak; dumanla tütsüleyerek veya tuzlayar
25-) 12:05 - apse abscess.

Tüm yasal hakları saklıdır. Copyright 2009 Özlü Sözlük, Web Tasarım & Programlama : Truvanet.com.tr