Ana Sayfa   |   Sözcük Ekle   |   Sık Kullanılanlara Ekle
1-) Kısa bir süre içinde Almanca -Türkçe, Türkçe - Almanca sözlüğü sitemize eklenecektir..  

 
1-) 18:18 - jog f. (-ged,- ging) i. itmek, sarsmak, dürtmek; yavaş ve sakin gezinmek; bir tempoda ilerleme
2-) 10:42 - interest (f.) alakadar etmek, ilgilendirmek; merakını uyandırmak; hissedar etmek, ortak etmek. inte
3-) 13:29 - territory (i.) toprak, arazi, memleket; bir devlete ait üIke; başka devletin hükmü altında bulunan m
4-) 11:29 - lump f., k.dili ister istemez tahammül etmek, kahrını çekmek. If you don't like it you can lump
5-) 10:07 - mayhem i., huk. dövüşe yarar uzuvlarından birini sakatlayarak bir kimseyi müdafaasız bırakma suçu
6-) 02:09 - ascribe (f). atfetmek, hamletmek, vermek, yüklemek, isnat etmek. ascribable (s). atfolunabilir, is
7-) 04:35 - hello ünlem Alo. Merhaba Günaydın Hoş geldiniz. Hoş bulduk. (nad). Yahu, nedir bu ?
8-) 04:29 - tired s. yorgun, bitkin, bitap; usanmış, bıkmış. tired of waiting beklemekten usanmış. tired'nes
9-) 15:33 - allied (s). müttefik, aralarında anlaşma olan; hısım olan, akraba olan.
10-) 14:10 - flee (f). (fled, fled, fleeing) kaçmak,firar etmek, slang tüymek; gelip geçmek, güzden kaybolma
11-) 14:09 - hood i., f. kukulete, başlık; kukuleteye benzeyen herhangi bir sey; A.B.D, oto. motor kapagı; ş
12-) 02:22 - perpetual s. daimi, sürekli fasılasız, aralıksız; ebedi, baki; müebbet; bot. yediveren perpetual mot
13-) 02:18 - whack f., i., k.dili. küt diye vurmak, hızla vurmak; fırlatmak; çarpmak; dövmek; i., k.dili. pat
14-) 21:51 - shallow (s.), (i.), (f.) sığ; sathi, yüzeysel; (i.) sığ yer, kumsal; (f.) sığlaştırmak. shallow br
15-) 23:13 - diameter (i). çap, kutur. diamet'rical (s). çapla ilgili, kutra ait. diamet'rically (z). çap boyunc
16-) 20:04 - forge (i)., (f). demirci ocağı, demirhane, demir imalâthanesi; (f). demiri ocakta kızdrıp işleme
17-) 03:37 - domicile (i)., (f). ev, konut, mesken, ikametgah; (huk). daimi ikamet yeri; (f). yerleştirmek, iskâ
18-) 03:12 - impediment i. engel, mani; huk. evlenmeye mani sebep; pelteklik. impedimen'tal s. engel kabilinden, m
19-) 02:48 - virtue i. hassa, hasiyet; fazilet, iyi ahlâk doğruluk, meziyet; iffet; ismet; kuvvet, tesir. by v
20-) 02:47 - disposition (i). düzen, tertip, idare, nizam, tanzim; eğilim, temayul; mizaç, tabiat, huy; istidat, ha
21-) 02:42 - ample (s). geniş, büyük; bol, mebzul; kâfi, çok; etraflı, mufassal. ampleness (i). bolluk, geniş
22-) 02:34 - pluvial s. yağmurla ilgili, yağmurlu; jeol. yağmurun etkisiyle meydana gelmiş. pluvious s. yağmurl
23-) 10:58 - clash (f)., (i). gürültülü bir ses çıkarmak; çangır çungur çarpışmak; fikir ayrılığı olmak, uyuş
24-) 17:16 - fraudulent (s). hileli, sahte; hilekar, dolandırıcı; hile ile ele geçirilen. fraudulence (i). hilekar
25-) 08:40 - dell (i). kuytu yer, küçük vadi, korulu vadi.

Tüm yasal hakları saklıdır. Copyright 2009 Özlü Sözlük, Web Tasarım & Programlama : Truvanet.com.tr