Ana Sayfa   |   Sözcük Ekle   |   Sık Kullanılanlara Ekle
1-) Kısa bir süre içinde Almanca -Türkçe, Türkçe - Almanca sözlüğü sitemize eklenecektir..  

 
1-) 21:11 - concise (s). az ve öz, kısa, muhtasar, veciz, özlü. concisely (z). az ve öz olarak, kısaca, muhtas
2-) 01:05 - blessing i. takdis, hayır dua, nimet, inayet, lütuf, hamt, şükran; azarlama; slang haşlama
3-) 01:10 - always (z). daima, her zaman, her vakit; her defa, muntazam; evvelden beri, mütemadiyen, boyuna.
4-) 11:28 - dictionary (i). sözlük, lügat, kamus.
5-) 16:31 - interval (i) aralık, fasıla, mesafe, ara; müddet, zaman; (müz.) iki ses arasındaki perde farkı, ent
6-) 09:33 - alt under. inferior. lower. nether. infra. subaltern. subordinate. lower. buttom. underneath.
7-) 23:48 - pee i., f., k.dili çiş, idrar; f. işemek.
8-) 15:37 - dispute (i). kavga, tartışma, münakaşa, mücadele; (f). tartışmak, münakaşa etmek; bir şeyin doğrul
9-) 09:42 - mauritius i. Mauritius Adası.
10-) 14:24 - propulsion i. ileri sürme veya sürülme, sevk, tahrik; itici kuvvet; tıb. öne doğru eğilerek yürüme. p
11-) 15:51 - bead (i)., (f). boncuk, tane (tespih); coğ tespih, kolye; hava kabarcığı; arpacık; (f). boncukl
12-) 15:50 - occasion (i.), (f.) fırsat, münasebet, vesile, elverişli durum; sebep, hal, durum; Iüzum, gereklik;
13-) 12:00 - exceed (f.) geçmek, aşmak; üstün olmak, başkalarını geçmek; haddini aşmak, ifrata kaçmak, ileri g
14-) 13:38 - debit (i)., (f). zimmet, borç; (f). zimmet kaydetmek; birinin zimmetine kaydetmek. debit an acco
15-) 22:47 - direction (i). yön, meyil, cihet, istikamet, taraf; idare, nezaret; emir, talimat, tembih; (müz). be
16-) 11:10 - seller i. bayi, satıcı; satılabilecek bir şey. best seller en çok satılan (kitap).
17-) 11:10 - teller i. anlatan kimse: veznedar, kasa memuru; sayıcı, bir mecliste oylan sayan kimse .tellershi
18-) 13:25 - sunrise i. gündoğumu, güneş doğuşu; sabah.
19-) 10:31 - skim f (-med, -ming) s., i. köpüğünü almak; kaymağını almak; sıyırıp geçmek; gözden geçirmek; s
20-) 11:23 - bamya okra. gumbo.
21-) 18:41 - education (i). eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme; ilim, irfan; p
22-) 10:42 - çavdar rye.
23-) 16:49 - cam Acronym for 'Computer Aided Manufacturing '.
24-) 20:40 - boşalma release. unburdening. evacuation. discharging. going dead. ejaculation.
25-) 18:21 - slice i., f. dilim; balıkçılık ve matbaacılıkta kullanılan bir çeşit enli bıçak; golfta topa mey

Tüm yasal hakları saklıdır. Copyright 2009 Özlü Sözlük, Web Tasarım & Programlama : Truvanet.com.tr