Ana Sayfa   |   Sözcük Ekle   |   Sık Kullanılanlara Ekle
1-) Kısa bir süre içinde Almanca -Türkçe, Türkçe - Almanca sözlüğü sitemize eklenecektir..  

 
1-) 11:23 - bamya okra. gumbo.
2-) 18:41 - education (i). eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme; ilim, irfan; p
3-) 10:42 - çavdar rye.
4-) 16:49 - cam Acronym for 'Computer Aided Manufacturing '.
5-) 20:40 - boşalma release. unburdening. evacuation. discharging. going dead. ejaculation.
6-) 18:21 - slice i., f. dilim; balıkçılık ve matbaacılıkta kullanılan bir çeşit enli bıçak; golfta topa mey
7-) 08:40 - wage i. ücret, maaş. wages i. ücret; karşılık. wage earner, wageworker i. işçi, ücretli işçi. l
8-) 08:33 - miss i., k.dili genç kız; b.h. Matmazel, Bayan (soyadından evvel gelir).
9-) 08:32 - bayan lady. madam. miss.
10-) 00:33 - cure (f). şifa vermek, iyi etmek, tedavi etmek, çare bulmak; dumanla tütsüleyerek veya tuzlayar
11-) 12:05 - apse abscess.
12-) 21:32 - brief s., i., f. kısa, muhtasar, birkaç kelime ile ifade edilen; i. özet, hulâsa; huk. dava özet
13-) 21:18 - construct (i). yapılan şey, bina edilen şey; (psik). daha basit izlenimlerden oluşan karmaşık bir eğ
14-) 21:16 - attention (i) dikkat, ihtimam, üzerine titreme, meşgul olma; teveccuh, iltifat,nezaket; (çoğ). aşığı
15-) 21:15 - intention (i.) maksat, niyet, murat, meram; mana; kasıt; (çoğ.) evlenme niyeti; (tıb.) yaranın kapan
16-) 21:07 - prominent s., meşhur, mühim; göze çarpan; çıkıntılı, ileriye fırlamış. prominence i. şöhret, ehemmiy
17-) 04:43 - çığır rut. track. path. way era. traject. trajectory. rota. orbit. trend. method. line.
18-) 17:15 - deteriorate (f). fenalaşmak, bozulmak, alçalmak, gerilemek. deteriora'tion (i). fenalaşma, gerileme, b
19-) 20:45 - how z., i. nasıl, ne, ne suretle, ne gibi, ne kadar, ne derecede, ne halde, ne maksatla; niçin
20-) 20:45 - desk (i). yazı masası, yazıhane; daire, şube, masa.
21-) 14:47 - qualify f. hak kazanmak, ehliyet kazanmak; ehliyet vermek; kısıtlamak, sınırlandırmak; değerlendir
22-) 17:29 - apologize (f). özür dilemek, tarziye vermek, itizar etmek, mazeret beyan etmek; yazılı veya sözlü ol
23-) 19:06 - pattern i., f. örnek, numune, model, misal; kalıpla basılarak çıkarılan veya kalıp şeklinde olan m
24-) 10:53 - açıklık clarity. definition. openness. space. open space. clearing. aperture. opening. gap. lightn
25-) 11:41 - annual (i)., (s). yıllık, salname; (bot). bir yıl ömrü olan bitki; (s). senelik, yıllık, her sene

Tüm yasal hakları saklıdır. Copyright 2009 Özlü Sözlük, Web Tasarım & Programlama : Truvanet.com.tr